Risk- och krisstudenter utbildade sig på Sandö

För att ge en förståelse för hur räddningstjänsten fungerar genomförde Mittuniversitetet tillsammans med MSB Sandö för fjärde gången en utbildning för studenter på första terminen av Risk- och krishanteringsprogrammet. Under tre intensiva dagar varvades teoretiska och praktiska pass.

För att ge en inblick i det strategiska arbetet genomfördes ett scenariospel där studenterna fick axla olika roller, exempelvis räddningstjänsten, kustbevakningen och polisen. Scenariot som studenterna utsattes för var en fartygsolycka. Ett passande scenario både utifrån Sandös unika placering med havet inpå knutarna och för att det visar en räddningsaktions komplexitet med flera olika aktörer iblandade.

 

De praktiska inslagen spännde från hur man släcker eld, HLR (hjärt-lungräddning) och hur man livräddar vid en bilolycka. Efter en avslutning med utvärdering och reflektioner återvände studenterna till Östersund med en djupare förståelse för hur olika aktörer, från polis till kustbevakning men framförallt räddningstjänsten, arbetar.

 

Studentövning på MSB Sandö