Konferens: Att ta och utsättas för risker i vardagen

Välkommen till risk- och krishanteringsprogrammets årliga konferens! Årets tema behandlar de mångfasetterade begreppen risk och vardag. Konferensen ger exempel från olika verksamheter där risk, säkerhet och trygghet utgör en central fråga ur ett vardagsperspektiv.

Programpunkter

  • Papperslös, skyddslös, rättslös – om de som inte finns Jennie Hén och Anna Pollak, Nätverket Ingen Människa är Illegal
  • DinSäkerhet.se – Riskkommunikation i praktiken Marcus Årskog och Maria Nilsson, Enheten för den enskildes säkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Trygghet från ett individperspektiv – exemplet Mpower Banar Reza, Svenska Lottakåren
  • Hur Försäkringskassan arbetar med trygghetsfrågor Torgny Collin, Säkerhetsdirektör på Försäkringskassan
  • Från en vardag till en annan Christina Green och Adam Thomas, Läkare utan gränser

 

Fredagen den 30 november 2012 kl 08.30-15.30

Sal F234

 

Konferensen är gratis och ingen föranmälan behövs.
Komplett program finns här >>>
 

Frågor kan ställas till Jörgen Sparf, programansvarig. Jorgen.sparf@miun.se tel. 070-659 63 11