Risk- och krisstudenter vann uppsatstävling

Robin Karlsson och Olof Oscarsson gick ut risk- och krishanteringsprogrammet i våras. Nu har de vunnit första pris i MSB:s uppsatstävling för sin C-uppsats "Lägesbilder inom krishanteringsorganisationer - Att skapa mening i osäkra situationer".

MSB arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter på C- och D-nivå på landets universitet och högskolor. De tre vinnande uppsatserna uppmärksammades och belönades på MSB:s forskardag den 20 november i Stockholm.

 

Robin Karlsson och Olof Oscarsson vann första pris framför Angelina Jakobsson, KTH, och Jonatan Stiglund, Försvarshögskolan.

 

De vinnande uppsatserna finns att läsa här >>>