Direktören för Nordiska Rådet medverkar vid Åre Risk Event

 

 

Jan-Erik Enestam, rådsdirektör vid Nordiska Rådets sekretariat sedan 2007, kommer att delta i panelen vid workshopen om ett fördjupat nordiskt samarbete inom samhällsskydd och beredskap (Hagadeklarationen) och det förslag som finns till nordiskt FoU-program.

 

Bland Jan-Erik Enestams tidigare uppdrag märks bland annat ett flertal ministerposter i den finländska regeringen; försvarsminister 1995, inrikesminister 1995-1999 samt miljöminister 2003-2007.

 

Moderator för workshopen är professor Bengt Sundelius, Försvarshögskolan och övriga deltagare är professor Britt-Marie Drottz Sjöberg, NTNU Trondheim, och professor Kurt Petersen, Lunds universitet.