Gästforskare vid Risk and Crisis Research Center

Mittuniversitetet har tillfälligt besök av en välrenommerad risk- och krisforskare från USA. Dave Neal forskar om räddningsinsatser i samband med katastrofer och olyckor. Under sex veckor är han gästforskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum Risk and Crisis Research Center.

 

Dave Neal
Foto: Hanna Liljendahl

 

Dave Neal är doktor i sociologi och föreståndare för ”Center for the Study of Disasters and Extreme Events” vid Oklahoma State University. Han forskar på de sociala aspekterna kring händelser som naturkatastrofer och större olyckor och hans forskning fokuserar främst på hur insatser organiseras och vad som avgör hur effektiva de blir.

Dave Neal är expert inom sitt område och får ofta uttala sig i media i samband med katastrofer som exempelvis efter flodvågen i Japan förra året.

Under sina sex veckor på Mittuniversitetet ska han studera risk- och krisforskningen i Sverige och hoppas få svar på hur det kommer sig att så mycket forskning bedrivs i ett land med så få egna större kriser. När han återvänder till USA väntar ett stort anslag från National Science Foundation. Tillsammans med två kollegor kommer han att studera mobiltelefonanvändningens roll vid kriser och krisinsatser.