Hot mot politiker och rättstjänare - öppen föreläsning

Öppen föreläsning på Campus Östersund 25 april!CHAR(13) + CHAR(10) CHAR(13) + CHAR(10)Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nytillträdde generaldirektör Erik Wennerström besöker Östersund och presenterar myndighetens kartläggning om hot och brott mot förtroendevalda.

BRÅ startar i år en kartläggning av brott som drabbar politiskt förtroendevalda. Förekomsten av brott mot landets 15 000 förtroendevalda i kommun, landsting, region och riksdag ska undersökas.

 

En studie i Göteborg visar att upp till 10 procent av alla förtroendevalda där, i landsting och kommun, har varit utsatta för trakasserier, hot och våld.

 

Välkomna till en högaktuell föreläsning!