Välkommen till uppsatsseminarier 29-30 maj

Välkommen till uppsatsseminarier 29-30 maj

Den 1 juni tar de första studenterna examen från Risk- och krishanteringsprogrammet. Tidigare samma vecka försvarar de sina C-uppsatser i seminarier som är öppna för allmänheten. Välkommen!

Seminarierna kommer att äga rum tisdagen den 29 maj i sal G1352 och onsdagen den 30 maj i sal G1351. Båda salarna ligger i samma hus som biblioteket på Campus Östersund.

 

29 maj


08.15–09.10    

Skidåkning med livet som insats

– En kvantitativ studie om skidåkares riskuppfattning och riskhantering kring laviner

Elin Franzén & Lina Heinevik


09.15–10.10

Ungdomar och riskuppfattning

– Skillnader i riskuppfattningar mellan ungdomar i stad och ungdomar i glesbygd

Lisa Lundell & Ethel Svantesson


10.20–11.15

Social oro

– En studie om tjänstemäns uppfattningar om ett komplext samhällsproblem

David Källström & Jesper Lindblom


11.20–12.15

 Anpassning och utveckling

– En fallstudie om differentiering och integrerings påverkan på konsulten.

Henrik Ericsson & Fredrik Ottosson


13.15–14.10

I de lugnaste vatten

– Hur allmänheten påverkades av Cryptosporidium i Östersund

Malin Burman & Mattias Carleson


14.20–15.15

Risker – drivkraften i barns utveckling?

– En studie av riskförståelse i förskolan

Johanna Ekroth & Maria Strid


15.20–16.15

En revolutionär i marginalen

– Anställdas uppfattning om säkerhetsarbetet och säkerhetsnivån på en statlig myndighet

Andreas Berglin & Alex Hämäläinen


16.20–17.15

Kroppen och dess styrning

– Implementeringen av vaccinet Gardasil mot livmoderhalscancer

Maria Sulk & Malin Sundin


17.20–18.15

Den dödliga mobiltelefonen

– Riskperception hos blivande körkortsägare

Johan Celinder & Totte Arvidsson

 

 

 

30 maj

 

08.15–09.10

”Det är väl skillnad mellan dig och mig?”

”Ja, det tycker jag. Särskilt mellan dig”

– En undersökning om skillnaderna mellan kvinnors och mäns riskuppfattning

Elin Alneberg & Jacqueline Leijbertz


09.15–10.10

Utbildningsinsats mot arbetsplatsvåld

– Är all kunskap bra kunskap?

Carina Bengtsson & Tove Westerberg  


10.20–11.15

Lägesbilder inom krishanteringsorganisationer

– Att skapa mening i osäkra situationer

Olof Oscarsson & Robin Karlsson


11.20–12.15

Brandsäkerhet i stall

– En kvalitativ studie om individens och organisationens upplevda risker som de ställs inför vid en eventuell brand.

Sandra Leosson & Mimmi Molitor Mann


13.15–14.10

 ”Varje situation är unik”

– En kvalitativ studie om polisers riskuppfattning i arbetet

Fredrik Herrlin & Sebastian Liljeqvist


14.10–15.15

Föräldrars riskuppfattning

Elinor Abrahamsson & Johanna Rundström