Krisövning för svenska och norska myndigheter

Dåligt vinterväder, avskurna transportmöjligheter och många turister, både svenska och norska, som fastnat i sina boenden. Det är krisscenariot när bland andra Polisen, Jämtlands Räddningstjänstförbund och SOS Alarm samövar med sina norska motsvarigheter.

Tisdag 8 maj kl. 13.00 till 16.00 genomförs en krisövning arrangerad av de två interregprojekten ”Gränsöverbyggande samverkan för säkerhet” - med Mittuniversitet som svensk projektledare – och projekt ”Gränslös geografisk information II” med Länsstyrelsen i Jämtlands län, som projektledare.

 

Övningen genomförs som en så kallad ”table top-övning” hos respektive organisation och deltagarna kommer utifrån scenariot att tvingas agera och samverka. Fokus för övningen ligger främst på aktörernas informationsbehov och behov av samordning, såväl inom länet som över landsgränsen.

 

Från svenska sidan kommer deltagare från Polisen, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Åre och SOS Alarm. Mittuniversitetet och Länsstyrelsen i Jämtland agerar observatörer under övningen som på den svenska sidan genomförs i Trygghetens Hus i Östersund och i Räddningstjänstens lokaler i Järpen. Från Norge deltar motsvarande aktörer i Steinkjer och Namsos.