Under två veckor i april/maj genomfördes en observatörsresa till Australien under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Förutom MSB och Mittuniversitetet deltog Länsstyrelsen i Jämtlands län, Räddningstjänsten Jämtland, Livsmedelsverket, samt Karlstad Universitet. Mittuniversitetet och RCR representerades av Erna Danielsson och Roine Johansson.

 

Syftet med resan var bland annat att studera de Australienska myndigheternas hantering av översvämningarna och cyklonen Yasi 2010/2011, framförallt hur man hanterade samordning, ledning och koordinering av hjälpinsatserna. Det översvämmade området hade en yta som var flera gånger större än Sveriges yta.

 

Programmet omfattade besök på samtliga nivåer inom krishanteringssystemet. Efter ett kortare besök i Canberra hos Australiens högsta krisledning, Emergency Management of Australia, och vid Meterologiska och Hydrologiska Institut tillbringades största delen av tiden i Queensland med besök vid den statliga krisledningen, Emergency management of Queensland, samt besök hos regional och lokal krisledning i Brisbane, Grantham och Toowoomba.

 

En gemensam rapport från resan kommer att presenteras i december 2012.

 

I samband med observatörsresan besökte Erna och Roine Flinders University i Adelaide och Griffith University i Brisbane för att skapa möjligheter för framtida studentutbyte och samarbete inom risk- och krisområdet.