Projektet Android syftar till att utveckla samhällets motståndskraft, anpassningsförmåga och återhämtningskapacitet vid katastrofer.

ANDROID − Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development − är ett projekt som ska främja samarbete och innovation  bland europeiska universitet och andra institutioner för högre utbildning. RCR-forskaren Jörgen Sparf sitter i projektets styrelse.

 

Under tre år kommer projektdeltagarna att beskriva, analysera och jämföra europeiska städers och universitets förmåga att hantera risker som kan leda till katastrofer. Android kommer utgöra en länk mellan forskningen och allmänheten för att stärka kopplingen mellan utbildning och samhälle. RCR:s roll i projektet blir viktig då Jörgen Sparfs uppdrag som styrelseledamot är att synliggöra och informera om ANDROID och de forskningsresultat som kommer ur projektet.

 

Projektet samlar 66 institutioner i 32 länder och har en budget på drygt 822 000 euro. Läs med om Android här >>