RCR nyhetsbrev nr 1 2012 ute nu!

Ur innehållet:

  • Unikt massexperiment om ungas riskförståelse
  • Vi sammanfattar Åre Risk Event
  • Pedagogiskt utvecklingsprojekt om arbetet med barn i riskmiljöer
  • Första studenterna tar examen från risk- och krishanteringsprogrammet

Läs nyhetsbrevet här:

Nyhetsbrev nr 1 2012