RCRs utbildningsöversikt

MidRisk ska medverka till en samverkan inom utbildningsområdet när det gäller risk- och krishantering och inom ramen för projektet har en sammanställning av Mittsveriges utbud av risk - och kris utbildning gjorts.

Utbildningsöversikten som innehåller både privata och offentliga aktörer kommer utökas efterhand. 

Översikten kan nås genom bilden till höger.

 

Läs mer om MidRisk här