Den 12-14 mars 2013 går konferensen Åre Risk Event av stapeln på Holiday Club i Åre. Temat är risk- och krisledning (Risk and Crisis Management). Markera datumen i din kalender redan nu!

Årets tema på Åre Risk Event är ledning före, under och efter kriser och katastrofer. Frågor som kommer att diskuteras är vad som utmärker risk- respektive krisledning, ledarskapets betydelse för hur risker utvecklas, samt hur ledning och ledarskap kan bidra till lindring och återhämtning i samhället efter kriser och katastrofer.

 

Konferensen är en mötesplats för forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer.

 

Arrangör är RCR.