Projektet "Att kommunicera om brandskydd mellan myndighet och den enskilde - relationen mellan Migrationsverket och den asylsökande", där RCR-forskarna Jonny Bergman och Erika Wall ingår, har beviljats forskningsmedel från VINNOVA.

Migrationsverket ansvarar för mottagande och boende för asylsökande i Sverige. De har definierat kommunikationen kring brandrisker och brandskydd som ett problemområde. Projektet syftar till att förbättra detta arbete genom att utveckla standardiserad, kvalitetssäkrad riskkommunikation mellan myndigheten och den enskilde. Man kommer även att utreda vad som kan anses vara ett gott brandskydd, för att Migrationsverket ska kunna identifiera brister och se till att asylsökande har ett tillfredställande brandskydd i sitt hem.

 

Projektet är ett samarbete mellan Migrationsverket, Mittuniversitetet/RCR och företagen 4C Strategies och Globea AB. VINNOVA bidrar med 1 725 000 kronor under två år.