Öppen gästföreläsning, 23 Okt – Climate change and Gender