Anna Olofsson (RCR) intervjuas i radio P4 om glesbygdens orättvisor vid en krissituation