Naturolyckor, 29 Nov – Risk- och krishanteringsprogrammets årliga konferens