Risk- och krishanteringsstudent blev Årets Unga Företagare