Dubbel prisutdelning för två Risk- och krishanteringsstudenter