Gemensam workshop för RCR-studenter

Civilingenjör i industriell ekonomi, Kriminologprogrammet och Risk- och krishanteringsprogrammet är alla på olika sätt kopplade till RCR:s verksamhet. Den 28 februari har studenterna på dessa utbildningar en gemensam workshop för att lära sig dra nytta av varandras kunskaper och samarbeta över yrkesgränserna.

Workshopen är utformad som en fallstudiedag där studenterna gruppvis ska identifiera problem och hitta lösningar. Fallen är konstruerade utifrån verkliga organisationer och har levererats av Sören Berggren, säkerhetschef på BAE Systems, och Bo Ekwärn, säkerhetschef på Mittuniversitetet. Studenterna ska som experter inom sina kunskapsområden och i samarbete med varandra ta fram ett förslag på åtgärder som gör att liknande händelser inte inträffar igen.

 

Workshopen genomförs i Sundsvall den 28 februari. Kontakta Leif Olsson, programansvarig för civilingenjör i industriell ekonomi, för mer information.