Översvämning och flygolycka på Åre Risk Event

Översvämning och flygolycka på Åre Risk Event

Mittuniversitetets forskningscentrum RCR står värd för en internationell risk- och kriskonferens i Åre 12–14 mars – Åre Risk Event. Där samlas forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer till konferensen, som i år har temat risk- och krisledning.

– Åre Risk Event är en möjlighet att dela erfarenheter för att skapa ett säkrare samhälle, säger Anna Olofsson, föreståndare för Risk and Research Center, RCR.


Representanter för media är välkomna att närvara under konferensen.

Tid:
12–14 mars
Plats:
Holiday Club, Åre
Program: Ett utförligt program hittar du här

 

Hur leds samhället i kris, vad betyder ledarskapet för hur risker utvecklas, hur bidrar ledning och ledarskap till återhämtning i samhället efter kriser och katastrofer. Det är några frågor som konferensen tar upp.

 

Bland föreläsarna märks Bruce Grady och Michael Keating från Queensland, Australien, som berättar om hur krishanteringen såg ut i samband med de enorma översvämningarna kring julen 2010. De talar bland annat om hur polis och räddningstjänst samarbetade med frivilliga och hur deras krisledning är uppbyggd. Den senaste tiden har regionen tampats med nya utmaningar i form av skogsbränder och översvämningar som säkert också kommer att beröras i föreläsningen.

 

Under konferensens sista dag ligger fokus på frivilligorganisationer. Bland annat berättar Adam Thomas från Läkare utan gränser om hur han leder sitt team i riskfyllda situationer på några av världens farligaste platser. Anne Meklenborg från norska Röda korset talar om hur deras insatser organiserades vid attacken mot Utøya.

 

Polisen i Jämtland och Västernorrland berättar om deras erfarenheter av räddningsinsatsen vid flygolyckan i Kebnekaise 2012.

 

Föreläsningarna varvas med workshops och presentationer av den senaste forskningen inom risk- och krisområdet.

Vid konferensen medverkar bland andra:

Mariana Osihn, FN:s ”Office for Disaster Risk Reduction”
Dave Neal, professor Political Science, Oklahoma State University, USA
Gerry Larsson, professor i psykologi, Försvarshögskolan
Katarina Pelin, miljödirektör, Malmö stad
Kjell Mo, Regeringens kansli för krishantering