Riskforskaren Erika Wall vid Mittuniversitetet presenterar nu resultatet av sitt massexperiment "Riskbilden" som pågick över hela landet i höstas. Drygt 700 barn har fotograferat risker i sin vardag.

Fem riskmiljöer var särskilt framträdande i barnens bilder. Det var trafiken, byggnader, naturen, skolgården och hemmet.

-          Många barn ser risker med att springa i trappor och åka på ledstången. Andra ser risker att falla ut genom fönster eller att falla ner från garagetak, säger Erika Wall.

 

Bilderna och Erika Walls analys av dem har nu sammanställts i en rapport som ges ut av Vetenskap & Allmänhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har också varit en viktig samarbetspartner.

-          Det här är ett unikt och samhällsrelevant forskningsprojekt som möjliggjorts genom att samverka.

 

Erika Wall är sociolog och verksam vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR. Hennes idé till massexperiment valdes ut och genomfördes inom ramen för ForskarFredag, ett europeiskt arrangemang som i Sverige anordnas av Vetenskap & Allmänhet tillsammans med landets lärosäten. 

 

Under våren kommer projektet att fortsätta i samarbete med Arkitekturmuséet i Stockholm, som en del av utställningen ”Risk Center”. Besökarna kommer att få möjlighet att uttrycka sina upplevelser av risker i vardagen i egna bilder och ord. Där kommer även barnens foton att visas upp.

 

Pressmeddelande från Vetenskap & Allmänhet>>

Rapporten med bilder>>