Dubbelkvarten i Härnösand 21 mars

Dubbelkvarten i Härnösand 21 mars

Mellan kris och kultur

Erik Borglund, lektor i arkivvetenskap

 

Forskningen inom arkiv och informationsvetenskap bidrar till allt från modern krishantering till nya innovativa sätt att förmedla vårt kulturarv. Välkomna till en populärvetenskaplig lunchföreläsning om samhällsnytta och spännvidd inom forskningen!