Öppet seminarium: OVERCOMING RISK: Diversity, Segregation, and Trust

Den 15 maj håller professor Eric M. Uslaner en gästföreläsning i RCR:s regi. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla.

Uslaners föreläsning bygger i mångt och mycket på hans senaste bok ”Segregation and Mistrust: Diversity, Isolation and Social Cohesion” utgiven 2012 på Cambridge University Press. Boken behandlar den heta frågan om mångfald är ett hot mot den sociala sammanhållningen eller inte.

 

Inom samhällsvetenskaperna pågår en livlig vetenskaplig debatt om och hur mångfald är ett hot eller inte mot sammanhållning och tillit människor emellan. Uslaner argumenterar för: “Diversity is not the reason why people become less trusting.  Trust is lower when we don’t know people who are different from ourselves and have stereotypes about them.  So isolation is the problem. Isolation doesn’t stem so much from diversity as from segregation and lack of contact.”   Boken bygger på surveydata från Kanada, USA, Storbritannien, Australien och Sverige. Uslaner jämför och argumenterar varför vissa skillnader finns mellan länderna.

 

Eric Uslaner är Professor of Government vid University of Maryland, USA. Han har tidigare skrivit bl.a. böckerna: The Moral Foundations of Trust, Cambrigde: Cambrigde University Press, Corruption, Inequality, and The Rule of Law, Cambridge: Cambridge University Press. Uslaner är en av de ledande inom statsvetenskaplig forskning om tillit och socialt kapital. Han har även skrivit många vetenskapliga artiklar, bl.a. tillsammans med Bo Rothstein ”All for all: Equality, Corruption, and Social Trust” i World Politics.

 

Uslaner föreläser på engelska i Sundsvall. Föreläsningen kan ses via videolänk i Östersund och Härnösand.

 

15 maj kl. 10.15-12.00

 

Sundsvall N102

Östersund Q221

Härnösand G319

 

Vid frågor, kontakta Susanne Wallman Lundåsen