Gränsöverskridande ledningsövning

Den 16 maj genomför projektet Gränsöverbryggande Samverkan för Säkerhet (GSS) sin tredje ledningsövning i syfte att öka samarbetet mellan krisaktörer i Norge och Sverige.

Övningen syftar till att öka kommunikation och samverkan över gränsen vid kriser i gränsbygd. Det här året deltar elbolag, polis, räddningstjänst, kommunledning, SOS och länsstyrelserna på båda sidorna om gränsen. Under tre timmar får deltagarna möjlighet att öva samverkan och kommunikation genom att de ställs inför ett antal händelser som de ska reagera på. Övningen genomförs så att varje organisation befinner sig på sin egen arbetsplats med tillgång även till sina egna system.

 

Nytt för i år är också att det kommer att finnas ett mediaspel i form av studenter som kommer att ringa in till deltagarna och ställa frågor.

 

Övningsledare är Lena-Maria Öberg. Det går bra att kontakta henne på lena-maria.oberg@miun.se för att ställa frågor.