Jämtland lär av krisexpert från Australien

Den 21–24 maj får Mittuniversitetets risk- och krisforskningcentra, RCR, besök av Bruce Grady som är högst ansvarig för krishanteringen i Queensland, Australien. Han var den som ledde arbetet vid de stora översvämningarna i delstaten 2010-11.

Bruce Grady ledde insatserna kring de stora översvämningar som drabbade Queensland vid årsskiftet 2010–2011 då mer än 70 städer evakuerades och 200 000 människor påverkades. Sedan dess har han hanterat åtskilliga kriser då Australien återkommande drabbas av översvämningar och skogsbränder.

 

Under vistelsen vid Mittuniversitetet håller Bruce Grady en öppen föreläsning för att dela med sig av sina erfarenheter. Han kommer särskilt att berätta om hur de leder och organiserar räddningsinsatserna, och om det samarbete med frivilliga som krävs för att hantera kriser och för att återställa samhället.

 

Han kommer även att träffa representanter för flera olika forskningsprojekt, besöka Trygghetens hus och göra ett studiebesök vid dammen Håckren tillsammans med Vattenregleringsföretagen.

 

Queensland har sedan tidigare ett erfarenhetsutbyte med Sverige vad gäller krishantering eftersom Sveriges förebyggande arbete är välfungerande, medan man i Australien är mycket framgångsrika i sina insatser och sin organisering vid kriser.

 

Välkommen att besöka Bruce Gradys öppna seminarium den 21 maj kl. 13.15–16.00 i sal Q221 på Campus Östersund.