Öppet seminarium om krisledning i Queensland, Australien

Den 21 maj gästas RCR av Bruce Grady som är den högst ansvariga för krishanteringen i Queensland, Australien.

Hans föredrag kommer att handla om de stora översvämningar som ständigt drabbar Queensland, ofta med massevakuering som följdUnder några månader 2010−2011 evakuerades mer än 70 städer och över 200 000 människor påverkades av översvämningarna.

 

Bruce kommer särskilt att berätta om hur de leder och organiserar räddningsinsatserna, och om det samarbete med frivilliga som krävs för att hantera översvämningskrisen och för att återställa samhället.

 

Seminariet äger rum den 21 maj kl. 13.15-16.00

 

Lokaler:

Östersund Q221

Sundsvall M104 (bildkonferens)

Härnösand O107 (bildkonferens)

 

Föredraget hålls på engelska.