Risk- och krisstudent får utmärkelse

Carina Bengtsson, som tog examen från Mittuniversitetets risk- och krishanteringsprogram 2012, har blivit utsedd att åka till FERMA RISK MANAGEMENT FORUM 2013 – Living and Working in a Riskier World – Inspire, Educate, Influence.

Varje nationell förening inom Federation of European Risk Management Associations (FERMA) har finansiering för att skicka en nyexaminerad student till konferensen. Swedish Risk Management Association (SWERMA) grundar sitt val av Carina Bengtsson på hennes studieresultat, examensarbete samt yrkesmässiga framgångar efter examen.

 

FERMA FORUM är en årligen återkommande  internationell kongress med fokus på riskhantering och äger rum den 29 sep–2 okt i Maastricht i Nederländerna.

 

www.ferma.eu/ferma-forum-2013