Risk- och krisstudent skriver i P4:s reseblogg

Jenna Norman är student vid risk- och krishanteringsprogrammet. Nu gör hon praktik i Genève och rapporterar i P4 Jämtlands reseblogg.

Jenna gör sin praktik på UNISDR – United Nations Office for Disaster Risk Reduction – i Genève, Schweiz. Hennes praktikprojekt handlar om att hitta sätt att öka städers motståndskraft mot naturkatastrofer, terrorism och andra krissituationer.

 

Via resebloggen på Sveriges Radio P4:s webbplats kan du följa hennes upplevelser som praktikant och som besökare i staden.

 

» Intervju med Jenna och länk till hennes reseblogg