Välkommen till examinationsseminarium

Den 30 maj, 3 juni och 4 juni försvarar sistaårsstudenterna på Risk- och krishanteringsprogrammet sina C-uppsatser. Uppsatserna behandlar en mängd intressanta ämnen. Välkommen att lyssna!

Torsdag 30 maj, sal L216 (Campus Östersund)
8.15–9.10 Caroline Arvaker & Lukas van der Heiden ”Men tar man aldrig risker så får livet ingen riktig mening.” Unga vuxnas förhållningssätt till risker i vardagen

9.20–10.15

Louise Furberg &
Carina Olsson
Risker inom skogsbrukets arbetsmiljö. En kvalitativ undersökning om risker i arbetsmiljö vid skogsmaskinarbete
10.30–11.25 Nathalie Olander & Nicole Thunholm När hot och våld blir vardag – En kvantitativ studie på Östersunds sjukhus om personalens riskuppfattningar gällande hot och våld på deras arbetsplatser
11.35–12.30 Madeleine Barklund & Marcus Hurtigh Hantering av mobbning på gymnasieskolor i Jämtlands län. Utifrån ett ledningsperspektiv

 

Måndag 3 juni, sal L216 (Campus Östersund)
8.15–9.10 Johanna Enberg &
Maria Hellström
Ledarskap inom den svenska försvarsmakten. Officerares beskrivningar av ledarskapet hemma på regementet och i utlandstjänst
9.20–10.15 Carina Klang &
Rebecca Frisk
Hjälpsamhet – när blev det brottsligt?
10.30–11.25

John Hero &
Christopher Forsberg

Säkerhet, media, makt, hot och social kategorisering. En diskursanalytisk studie av svensk dagspress
11.35–12.30 Tommy Eriksson &
Pelle Lagnelöv
”Man är ju inte anonym längre.” En kvalitativ undersökning om hur poliser förhåller sig till sociala medier utanför tjänsten.

 

Tisdag 4 juni, sal G1352 (Campus Östersund)
8.15–9.10

Frida Blixt &
Christoffer Fransson

Att lugna en allmänhet. Kriskommunikation i händelse av en saringasattack – vad, till vem och varför?
9.15–10.10

Sofie Nilsson &

Therese Jouper
Försvarsmaktens involvering i Sveriges nationella krishanteringssystem – möjligheter och begräsningar
10.25–11.20

Jonna Svanholm &

Kajsa Nyberg

”I do it because it’s what I’m meant to do”

Om fältarbetare inom biståndsbranschen och deras identitetskonstruktion i arbetet
11.25–12.20

Pontus Winstén &

Thomas Magnusson
Säkerhetskultur – Att vara, eller att inte vara. En explorativ studie av de elementära faktorerna för säkerhetskulturen i ett flygtorn
13.10–14.05

Jennie Öhman &

Linda Eriksson
Sektorsövergripande samverkan inom krishantering. Relationen mellan e- och teleoperatörer
14.15–15.10

Daniel Andersson &

Kim Nygren
Brottsdrabbade och bemötande. Behovet av stöd i den straffrättsliga processen
15.25–16.20

Elina Edlund &

Amanda Lago
Att kommunicera via internet. På vilket sätt anpassar kommuner sin kommunikation och kriskommunikation till det nya mediesamhället?