RCR och Trygghetens Hus på Mötesplats Samhällssäkerhet

Den 13-14 november kan du träffa RCR och Trygghetens Hus på "Mötesplats Samhällssäkerhet" på Kistamässan.

RCR och Trygghetens Hus delar på monter A:30 under mässan. Där kommer du att kunna träffa representanter från Trygghetens Hus verksamheter och forskare från RCR.

 

RCR och Trygghetens Hus har ett väl utvecklat samarbete. RCR utför forskning inom Trygghetens Hus verksamheter och har stor nytta av att samverka med utförare för att kombinera teori och praktik. Trygghetens hus har med hjälp av RCR byggt sitt koncept kring forskningsresultat och forsätter att ta forskarna till stöd för att utvecklas.

 

I Trygghetens Hus är Polismyndigheten i Jämtlands län, Räddningstjänsten Jämtland, SOS Alarm, Landstinget i form av ambulans och sjukvårdsrådgivningen, Åklagarmyndigheten, Tullen, Svenska Kyrkan samt Länsstyrelsen i Jämtlands län samlokaliserade.

 

RCR samlar i dag forskare från nio olika ämnen med den gemensamma nämnaren att alla studerar risker och/eller kriser.