Fyra miljoner till nytt samarbetsprojekt

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar ett nytt projekt som ska studera människors riskuppfattningar, beteende och även betalningsförmåga vad gäller försäkringar.

Försäkringsbolag ska kunna använda kunskapen för att exempelvis förebygga riskfyllda beteenden hos sina kunder och för att kunna ta bättre hand om bostadsägare vid naturolyckor som beror på klimatförändringar.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan tre starka forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet – Risk and crisis research centre (RCR), Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) och Forum för genusvetenskap (FGV).