Jörgen Sparf i Vetenskapsradion Forum

Vetenskapsradion Forum i P1 handlar idag om hur svenska kommuners krisberedskapsorganisationer ofta brister.

Förutom RCR-forskaren Jörgen Sparf, som nyligen disputerade på en avhandling om kommunernas organisation för kriser, intervjuas också Marie Louise Arendt, säkerhetschef i Vellinge kommun, och Viktoria Asp, analytiker vid Crismart, Försvarshögskolans center för krishanteringsstudier.

Lyssna på Vetenskapsradion Forum