Nytt projekt om hushållens riskhantering

Linda Kvarnlöf, doktorand i sociologi, och Erika Wall, doktor i sociologi, kommer att delta i det norska forskningsprojektet HOMERISK (Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure).

HOMERISK fokuserar på hushålls riskhantering i samband med långvariga elektricitetavbrott samt tele- och kommunikationsstörningar, något som har aktualiserats inte minst i samband med stormarna Gudrun och Per.

Inom forskningsprojektet ryms även ett jämförande perspektiv, där likheter och skillnader med avseende på så väl hushålls riskhantering som nationella handlingsplaner kommer att jämföras mellan Norge, Sverige och Island.

Projektet finansieras av Norges forskningsråd och med norska SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) som huvudsökande. Uppstarten sker innan årsskiftet och projektet pågår till och med 2017.

Kontakta Linda Kvarnlöf eller Erika Wall för ytterligare information.