RCR arrangerar krishanteringsseminarium med Lunds universitet

RCR arrangerar krishanteringsseminarium med Lunds universitet

Den 25 november håller ramforskningsprogrammet PRIVAD ett seminarium i Östersund med titeln "Krishantering som involverar många aktörer med fokus på förberedande åtgärder och respons".

Bland föreläsarna finns RCR-forskarna Erna Danielsson och Roine Johansson samt Gunilla Ågren från Trygghetens hus och Maria Omberg på Jämtlands läns landsting.

Ramforskningsprogrammet PRIVAD, som finansieras av MSB och som drivs av LUCRAM vid Lunds universitet, anordnar årligen ett seminarium där forskning som genomförts inom eller i anslutning till PRIVAD presenteras. I år anordnas seminariet i samarbete med RCR.

Program och anmälningsinformation