Jörgen Sparf antagen till meriteringsprogram för nydisputerade forskare

Jörgen Sparf antagen till meriteringsprogram för nydisputerade forskare

Mittuniversitetet har skapat ett tvåårigt meriteringsprogram för forskare som avlagt doktorsexamen de senaste fyra åren. Jörgen Sparf, doktor i sociologi och verksam vid RCR, är en av de antagna forskarna.

Meriteringsprogrammet kommer att pågå under perioden 2015–2017 med programstart den 14 april nästa år. Syftet är att stärka Mittuniversitetets ämnesbaserade och profilerade forskning och programmet gör det möjligt för ett antal nydisputerade att förstärka sin forskningskompetens.

Programmet gör det möjligt för de antagna att forska på halvtid under perioden. Minst två månader av ska tillbringas vid ett utländskt lärosäte och samtliga forskare som deltar kommer att genomgå en utbildning för framtida forskningsledare som arrangeras inom ramen för programmet.