Denna vecka befinner sig Daniel Laven, docent i "Natural Resources" och affilierad till RCR, i Nasaret tillsammans med fyra studenter från Mittuniversitetet.

Under en vecka ska gruppen studera frågor kring hållbar utveckling i en Israel-Palestinakontext. Särskilt fokus ligger på hållbar turism och på tvärkulturella konfliker. Studenterna kommer att få delta i diskussioner, föreläsningar och studiebesök. Resan sker i samarbete med Kinneret College on the Sea of Galilee. Studenterna går till vardags på risk- och krishanteringsprogrammet och turismprogrammet.