Temanummer om PEP-projektet i Human Technology

Idag kom senaste numret av "Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments" - ett temanummer om projektet Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) där flera RCR-forskare ingår.

PEP är ett EU-finansierat projekt som studerar hur allmänhetens krishanteringsförmåga kan förbättras genom olika typer av socialt och tekniskt stöd. Projektet leds från Jyväskylä i Finland och innefattar forskare från fem länder.

Två av tidskriftens fyra artiklar är skrivna av RCR-forskare:

 
Läs temanumret i sin helhet.

PEP:s webbplats