Gästföreläsningar om sårbara grupper

Gästföreläsningar om sårbara grupper

Mittuniversitetets studenter och anställda välkomnas att lyssna på en föreläsningsserie med gästforskaren Patrick Brown från University of Amsterdam.

Under föreläsningarna utforskas en rad teoretiska och konceptuella perspektiv utifrån vilka vi kan förstå föreställningar om sårbarhet och vem som anses vara sårbar. Dessutom berörs teorier om risk och tillit som reaktion på otrygghet och därmed som strategi för att hantera sårbarhet i senmodern tid. Föreläsningarna behandlar även vissa mer empiriska problem i samband med forskning om sårbarhet.

 

Föreläsningarna hålls på engelska.

 

Måndag 31 mars

10-12     Östersund Q221, Sundsvall N102

 

Tisdag 1 april

10-12     Östersund G1350 (ingen videolänk till Sundsvall)

 

Torsdag 3 april

10-12     Östersund A406, Sundsvall L101

 

Måndag 7 april

10-12     Östersund Q221, Sundsvall L103

 

Tisdag 8 april

10-12     Östersund F217, Sundsvall L103

 

Torsdag 10 april

10-12     Östersund, L210a (ingen videolänk till Sundsvall)