Risk- och krishanteringsprogrammet högt i samverkansranking

När Svenskt Näringsliv rankar utbildningar med god samverkan med arbetslivet kommer risk- och krishanteringsprogrammet på plats 17 av 782 utbildningar, högst av alla Mittuniversitetets utbildningar.

Rankinglistan bryts också ner i olika ämnesområden och även där står sig risk- och krishanteringsprogrammet väl med plats 5 av 282 inom området juridik och samhällsvetenskap.  Detta är resultatet av ett aktivt atbete för att integrera samverkan med arbetslivet så långt det är möjligt i programmets kurser. 

Risk- och krishanteringsprogrammet
(sista anmälningsdag inför höstterminen är 15 april)