Eventprojektet studerar Conifa World Football Cup

I Östersund pågår just nu fotbolls-VM för nationer utanför FIFA. Forskare från RCR studerar turneringen för att i framtiden kunna skapa säkrare evenemang.

RCR-projektet ”Organisering av krishantering vid event och destination” samlar in data vid alla matcher under Conifa World Football Cup. Matchfunktionärer observerar vilken information som ges till besökarna – om den är skriftlig eller muntlig, vilket språk den ges på, om den är målgruppsanpassad m.m. Man noterar också all kommunikation mellan arrangörer/publikvärdar/polis under matchen samt hur publiken agerar. Detta blir sedan en del av forskarnas underlag för att ta fram modeller för risk- och krishantering som arrangörer kan använda sig av, och därigenom skapa säkrare evenemang.

» Läs mer om eventprojektet