Jörgen Sparf disputerar i sociologi

Den 19 september försvarar Jörgen Sparf, doktorand i sociologi, sin avhandling "Tillit i samhällsskyddets organisation".

I avhandlingen undersöks kommunernas organisering av säkerhets- och
beredskapsarbetet, bland annat genom intervjuer med säkerhetssamordnare eller
motsvarande i ett 40-tal svenska kommuner.

Disputationen äger rum fredagen den 19 september kl. 10.15 i sal F229, Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Opponent är professor Mikael Klintman, Lunds Universitet

Välkomna!

Avhandlingen i publiceringsdatabasen Diva