Vi söker företag som vill delta i att utveckla framtidens krisövningsverktyg

Mittuniversitetet söker tillsammans med Länsstyrelsen Värmland, Karlstad Universitet och Interactive Institute projektmedel för att ta fram IT-verktyg som möjliggör för grupper och enskilda personer i offentliga organisationer att enklare öva/träna sin krisberedskap.

Verktygen, som ska ha mobil tillgång och underlätta samarbete med andra organisationer, är tänkt att stödja hela processen från förberedelse, till genomförande och uppföljning av övning.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer:
Lena-Maria Öberg, lektor i informatik vid Mittuniversitetet, 063-16 57 02
Monika Magnusson, lektor i informatik vid Karlstad universitet