Skogsbranden i Västmanland

Branden i Västmanland påverkar många och vår forskare Erna Danielsson har vid flera tillfällen blivit intervjuad i media med anledning av branden.

Erna Danielsson är docent i sociologi och forskar kring krishantering och samordning av insatserna i krissituationer.

Intervju i Svenska Dagbladet 

Intervju i P4 Morgon Västmanland (48 minuter in i programmet)