Skytteanska samfundets pris till Erik Borglund

Kungliga skytteanska samfundets pris till yngre framstående forskare tilldelas i år Erik Borglund, docent i data- och systemvetenskap och verksam inom RCR.

Skytteanska Samfundet delar årligen ut ett antal priser för framstående forskning och kulturinsatser i Norrland.
Styrelsens motivering till priset för framstående yngre forskare:  ”Erik Borglund är en mycket produktiv och internationellt erkänd forskare i gränslandet mellan informatik och arkivvetenskap.  Han har bland annat nyligen utsetts till medlem i Editorial Board för tidskriften Archival Science från Springer, en av de mest ansedda tidskrifterna inom arkivvetenskap och i Editorial Advisory Board för Records management Journal från Emerald. Han är även aktiv i att stärka tillämpad polisforskning och ingår i det nationella nätverket av polisforskare”.

- När det känns som tyngst och arbetsbördorna är som störst så gör en utmärkelse som denna faktiskt att det är ännu enklare att fokusera och ännu enklare att inse att det är forskningen som är min drivkraft, säger Erik Borglund.

Priset delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid 10 oktober i Östersund och prissumman är 30 000 kronor.