Mittuniversitetet och Östersunds kommun satsar på RCR:s framtid

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har undertecknat ett nytt avtal om ett samarbete för utveckling och tillväxt. I avtalet ingår en satsning på RCR:s planerade krislabb.

RCR vill i samarbete med andra samhällsaktörer etablera ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum för krishantering. Projektet är i en uppbyggnadsfas där finansiering söks från flera aktörer med sikte på att bygga upp ett nationellt ”krislabb”. I det nya avtalet med Östersunds kommun ingår en insats vid utvecklingen av detta.

Förutom RCR ingår Nationellt vintersportcentrum, turismforskningscentret ETOUR, och Sports Tech Research Centre i satsningen. Även andra områden av gemensamt intresse kan utvecklas inom samarbetsavtalet.

Avtalet omfattar totalt 48 miljoner kronor under perioden 2015-2018 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar. Ett liknande avtal om samarbete har funnits sedan 2011 men att RCR:s verksamhet ingår i avtalet är nytt för denna gång.