Professor Lee Miles på besök i Östersund

2014-12-18 10_23_36.jpg
Professor Lee Miles

Lee Miles, Professor i Internationell Politik vid Loughborough Universitet, UK, och Karlstad Universitet, Sverige, besökte Mittuniversitetet, campus Östersund, den  16-19 december.  Han gästföreläste för studenterna på förvaltningsjuridiska programmet på temat: “Fusing with Europe? Sweden in the European Union Revisited”.  Tillsammans med Evangelia Petridou presenterade han dessutom ett paper vid RCR:s lunchseminarium i december med titel: “Entrepreneurial Resilience: The Role of Policy Entrepreneurship in the Political Aspect of Crisis Management.”

Lee Miles, Professor of International Relations at Loughborough University, UK and Karlstad University, Sweden, visited Mid-Sweden University, campus Östersund, December 16-19. Professor Miles gave a guest lecture for the students of the Administrative Law program titled “Fusing with Europe? Sweden in the European Union Revisited”. Together with Evangelia Petridou he also presented a paper at the RCR December lunch seminar titled “Entrepreneurial Resilience: The Role of Policy Entrepreneurship in the Political Aspect of Crisis Management.”