RCR:s föreståndare redaktör för internationell bokserie

RCR:s föreståndare, professor Anna Olofsson, är en av tre redaktörer för bokserien Critical Studies in Risk and Uncertainty som ges ut av förlaget Palgrave Macmillan.

Bokserien tar ett brett grepp om risk och osäkerhet och välkomnar förslag och manuskript från forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. 

Anna Olofssons medredaktörer är Jens O Zinn, docent i sociologi vid University of Melbourne, och Patrick Brown, doktor i sociologi vid University of Amsterdam. Anna Olofsson är professor i sociologi.

Call for proposals

Förlagets webbplats