Inom ramen för det nya projektet "Från myndighet till medborgare och tillbaka" söker Mittuniversitetet en doktorand/licentiat i data- och systemvetenskap med placering. i Sundsvall.

Syftet med forskningen är att studera beslutsprocesser inom ramen för krisberedskap, hur prioriteringar rörande samhällsviktiga elanvändare och konsekvenser för allmänheten i händelse av eleffektbrist omsätts i faktiska handlingsplaner av myndigheter och företag.

Sista ansökningsdag är den 1 december.

Annons finns på Platsbanken.