RCR gratulerar Rikard Karlsson som i fredags försvarade sin avhandling och blev forskningscentrets nyaste doktor.

Disputationen ägde rum vid Umeå universitet. Fakultetsopponent på disputationen var Thomas Bull, justitieråd, fd. professor Uppsala universitet.

Rikard Karlssons avhandling har den svenska titeln Samverkan och sekretess: En rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser (Engelsk titel: Agency cooperation and official secrecy - A legal study on exchange of information between authorities in accidents and extraordinary events) och finns att läsa i Umeå universitets publikationsdatabas.